Friluftsskador och första hjälpen – Traumatiska skador – Skelett-, muskel- och ledskador

Allmänt

Här behandlas främst skador på armar och ben. Skall-, nack-, rygg-, bröstkorgs- och bäckenskador tas upp i separata avsnitt. Läkningsförloppet varierar beroende på skadat parti: ben läker helt och förhållandevis snabbt medan muskler läker med bindväv, senor och brosk med ersättningsvävnad i ett långsammare förlopp.

Föregående ] Start ] Uppåt ] Nästa ]